Stage op CBS de Wegwijzer

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van studenten van de Pabo, onze toekomstige collega’s! 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Onze school werkt samen met de Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Wij bieden hun studenten plekken aan waar zij in de praktijk, onder begeleiding, kunnen leren.

Studenten doen tijdens de stages veel ervaring op. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze:
- voor de klas moeten staan
- een dagopening verzorgen
- gedifferentieerd onderwijs aanbieden
- projectmatig lessen ontwikkelen en uitvoeren
- digitaal onderwijs kunnen verzorgen

Tijdens de stage worden studenten vooral begeleid door de leerkracht, de mentor van de student. De Interne Coach Opleider (ICO) coacht zowel de studenten als de leerkrachten bij wie de student in de groep werkzaam is en verzorgt de terugkoppeling naar de CHE. Voor onze school is Anne-Marie Buizer de Interne Coach Opleider.

 

Andere vormen van stage.
Naast de CHE bieden wij ook stageplaatsen aan voor studenten van de regionale MBO’s. Wees welkom!

Bij ons op school kun je geen snuffelstage lopen.

 

Familie van leerlingen en oud-leerlingen bieden wij helaas geen stageplaats, ook niet bij een studie aan de PABO of aan het MBO. 

 

Contact
Zijn er studenten/scholen die interesse hebben in stage lopen op CBS De Wegwijzer? Graag telefonisch contact (030-6956585) met Anne-Marie of per mail (anne-mariebuizer@ww.cbozeist.nl)