Het onderwijs

Op de Wegwijzer wordt zoveel mogelijk per klas lesgegeven.Dat wil zeggen dat kinderen van eenzelfde leeftijd in dezelfde jaargroep zijn ingedeeld: groep 1 tot en met groep 8.
Binnen de groepen zijn er uiteraard verschillen tussen de leerlingen, want niet iedereen werkt op hetzelfde niveau. Naast het klassikale lesgeven wordt daarom aandacht besteed aan het werken in kleine groepjes, ieder met eigen opdrachten. Van jongs af aan worden de kinderen vertrouwd gemaakt met zelfstandig werken. Op deze manier kan de leerkracht tijd en aandacht geven aan de diverse groepjes/kinderen. Dit gebeurt vooral tijdens lezen, taal, spelling en rekenen.

 

Al eerder heeft u kunnen lezen dat cultuureducatie één van de speerpunten van de Wegwijzer is. Een groot deel van de cultuureducatieve vakken wordt bij ons op school gegeven door onze eigen leerkrachten. Onze collega’s hebben scholing gevolgd in de volgende disciplines: drama, beeldende vorming, dans, muziek, audiovisueel, literatuur en cultureel erfgoed.

 

Twee keer per jaar doen we mee met de landelijke CITO-toetsen. Op deze manier komen we te weten op welk niveau de leerlingen (kunnen) presteren en welke vervolgstappen nodig zijn om verdere doelen te halen. Dit alles wordt per groep nauwkeurig in kaart gebracht en uitgebreid besproken met de Intern Begeleider en de betreffende ouders.