Historie

Onze school dateert van december 1954, dus in 2024 vieren wij ons 70-jarig bestaan.
Omdat wij Cultuur (Erfgoed) belangrijk vinden, willen wij u de volgende tekst die hier destijds over geschreven werd, niet onthouden:

 

Op 28 december 1954 is het dan zover. De school wordt officieel geopend. De Zeister Nieuwsbode van 31 december 1954 kopt op de voorpagina: “In de Verzetswijk verrees een fraai schoolgebouw”.

Verder vermeldt het artikel ”dat in de Verzetswijk een bijzonder fraaie hal-school van architect L. Visser is verrezen van een voor Zeist geheel nieuw type. Ds. H. Harkema richtte zich in zijn welkomstwoord tot de burgemeester mr. A.P. Korthals-Altes, de wethouder van onderwijs de heer J.P.M. Ruys, de heer M.A.C. Lindeman de inspecteur van het lager onderwijs, de architect de heer L. Visser en aannemer Kasper. Tenslotte droeg ds. H. Harkema de school over aan ds. A. de Vries die preases van de kerkenraad is. Het hoofd van de school, de heer Bouman, eindigde zijn slotwoord met het uitspreken van de woorden dat hij veel lof had voor het ontwerp en de bouw van deze ruime en lichte school. “

 

In 1966 vond er een uitbreiding plaats met 2 noodlokalen. Later zijn deze noodlokalen weer afgebroken en hebben plaats gemaakt voor 2 nieuwe lokalen voor de bovenbouw. Verder kwam er ook nog een teamkamer en een ruimte voor de zorgcoördinator. In 2006 is daar een speellokaal bijgekomen en in 2010 een apart noodlokaal voor de kleutergroep.