Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien in de reguliere klassen. CBS De Wegwijzer heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. 
De taalklas is voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Nieuwkomers in de leeftijd voor groep 1 en 2 stromen in de reguliere klassen in met extra ondersteuning.

In de Taalklas wordt gewerkt in kleine groepen, waarin een veilig en gestructureerde leeromgeving wordt geboden. Met een intensief programma is er veel aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het reguliere onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar.

Op dit moment is er nog plek in de Taalklas. Voor meer informatie of aanmelden kan er contact opgenomen worden met de directeur Martine Hokken / martinehokken@ww.cbozeist.nl