De Kanjertraining

Naast goed onderwijs vinden wij dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Maar ook dat het voor de kinderen veilig moet zijn op school. Dat ze met plezier naar school gaan. Dat de leerkrachten en de kinderen in hun klas te vertrouwen zijn.
Voor deze belangrijke zaken zetten wij de Kanjertraining in. Dit is een sociale vaardigheidstraining en het gaat om veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect. 

De kinderen leren hoe ze op een goede manier met elkaar kunnen omgaan en vooral hoe je de dingen op een positieve manier tegen elkaar zegt.  Als dat lukt, dan ben je een kanjer!

Meer informatie is ook te vinden via www.kanjertraining.nl

 

Hier ben ik, het is goed dat ik er ben

Er zijn mensen die van mij houden

Niet iedereen vindt mij aardig, dat hoort zo

Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk

Doet iemand vervelend tegen mij?

Dan haal ik mijn schouders op

Doet iemand rot, dan doe ik niet mee

Ik gedraag mij als een kanjer,

Want ik ben een kanjer!

 

Alle leerkrachten op onze school zijn geschoold om de Kanjertraining te mogen geven. De training vindt een aantal keren per week plaats. Door verhalen, voorbeelden uit de praktijk en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.  Een aantal keren per jaar worden ouders uitgenodigd om ook mee te doen aan een Kanjerles.

 

Lees meer