Methodes

 

Startpunt

Alle groepen

Godsdienstige vorming

Schatkist

Kleuterbouw

Algemene vorming voor kleuters aan de hand van thema’s en seizoenen.

Voorbereidende lees- en rekenactiviteiten.

Veilig Leren Lezen’

(Kim-versie)

Groep 3

Leren lezen

Estafette

Groep 4 t/m 8

Lezen gekoppeld aan verschillende opdrachten

Staal

Groep 3 t/m 8

Verhalen schrijven, taalbeschouwing, grammatica, spelling, woordenschat

Reken Zeker

Groep 3 t/m 8

Rekenen

Nieuwsbegrip

Groep 5 t/m 8

Begrijpend lezen

Pennenstreken

Groep 3 t/m 8

Schrijven

Speurtocht

Groep 4 t/m 8

Geschiedenis

De blauwe planeet

Groep 5 t/m 8

Aardrijkskunde

NatuNiek

Groep 5 t/m 8

Natuuronderwijs

Hello World

Groep 7 en 8

Engels

Jeugdverkeerskrant VVN

Groep 4 t/m 7

Verkeer, groep 7 theorie- en praktijkexamen

 

Lees hier verder over onze taalmethode STAAL