Methodes

 

Startpunt

Alle groepen

Godsdienstige vorming

Schatkist

Kleuterbouw

Algemene vorming voor kleuters aan de hand van thema’s en seizoenen.

Voorbereidende lees- en rekenactiviteiten.

Veilig Leren Lezen

(Kim-versie)

Groep 3

Leren lezen

Estafette 3

Groep 4 t/m 8

Technisch en begrijpend lezen

Staal

Groep 3 t/m 8

Verhalen schrijven, taalbeschouwing, grammatica, spelling, woordenschat

WIG5

Groep 3 t/m 8

Rekenen

Pennenstreken

Groep 3 t/m 8

Schrijven

BLINK

Groep 4 t/m 8

Aardrijkskunde, Natuur en Geschiedenis

Engels

 

Groep 7 en 8

Jeugdverkeerskrant VVN

Groep 4 t/m 7

Verkeer, groep 7 theorie- en praktijkexamen

 

Lees hier verder over onze taalmethode STAAL