Peutergroep Kameleon (MeanderOmnium)

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar worden op de peutergroep spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peutergroep Kameleon is gevestigd in het gebouw van basisschool De Wegwijzer.

Op de peutergroep kan uw kind een aantal dagdelen komen spelen. Er wordt gezongen, gespeeld, gedanst, gesport en geknutseld. Ondertussen leren ze op speelse wijze taal, rekenen, samen spelen en samenwerken, grenzen verkennen, maar ook eigen keuzes maken. De peutergroep is een veilige en stimulerende plek waar jonge kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen. Het biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast.

 

Kinderen vanaf twee-en-half jaar kunnen extra begeleiding krijgen, de zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE-indicatie wordt door het consultatiebureau vastgesteld.

 

Voor inschrijven, tarieven en meer informatie kunt u terecht op www.meanderomnium.nl