MR en GMR

De MR is een afkorting van Medezeggenschaps Raad. Op onze school bestaat de MR uit vier leden, twee ouders en twee leerkrachten. Binnen de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de hele school. Ouders en/of leerkrachten moeten soms goedkeuring verlenen aan bepaalde voorstellen van de directeur of van de stichting CBO, zoals beleid en begroting. De directeur is adviseur van de MR. De MR vergadert 6 tot 7 keer per jaar.

 

De MR-leden zijn:

Simone van der Heijdt

Vacature ouder

Karin Hardeman

Lucelle Okoduwan

 

 

 

Naast de MR is er ook de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Vanuit alle scholen van het CBO Zeist zit er een ouder en een leerkracht in deze GMR. In deze GMR worden allerlei zaken besproken die van invloed zijn op het beleid en worden ook zaken geevalueerd. Er zijn ongeveer 6 tot 7 vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft de GMR ook twee keer per jaar een overleg met het toezichthoudend bestuur.

 

Afvaardiging van de ouders: Simone van der Heijdt

Afvaardiging van het team: Karin Hardeman en Lucelle Okoduwan