Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders van school en levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van allerlei activiteiten die het schoolgaan voor de leerlingen nóg leuker maken.
 

Wij organiseren in samenwerking met de teamleden de volgende activiteiten:

- Juffen- en Meesters dag 

- Sinterklaasviering

- Kerstviering

- Nieuwjaarsreceptie

- Paasviering

- Koningsspelen

- Schoolreis

- Kamp groep 8 

 

Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage, die beheerd wordt door de ouderraad. De ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar. Deze wordt per automatische incasso geïncasseerd in oktober en/of april. Als het voor u niet mogelijk is per incasso te betalen, kunt u hierover contact opnemen met de directeur of mailen naar or@ww.cbozeist.nl

 

Elk jaar brengen wij een financieel jaarverslag uit met daarin de verantwoording van de gemaakte kosten en de georganiseerde activiteiten. Deze wordt in februari/maart uitgegeven (zie hieronder financieel overzicht). Ook wordt er in september/oktober een sociaal jaarverslag verspreid.

De ouderraad komt ongeveer 7 keer per schooljaar bijeen. Hier is altijd een teamlid bij aanwezig. 

 

Mocht u interesse hebben om u ook aan te sluiten bij de ouderraad,

neem dan contact op met or@ww.cbozeist.nl. We kunnen altijd extra hulp gebruiken!

 

 

Financieel overzicht