Ouderraad

De Wegwijzer heeft een actieve ouderraad. De ouderraad wordt gevormd door ouders van school en levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van allerlei activiteiten die het schoolgaan voor de leerlingen nóg leuker maken.
Te denken valt aan (mede) organisatie van bijvoorbeeld het schoolreisje, de Avondvierdaagse, hulp bij het Nationaal Schoolontbijt en alle activiteiten rondom Kerst, Pasen en Sinterklaas. 

 

De ouderraad is verder verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage, deze bedraagt € 35,00 per kind. Er wordt gewerkt met een automatische incasso. Als dit niet mogelijk is, neemt de ouder contact op met de directeur.

 

Jaarlijks organiseert de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders/verzorgers waarin financiële verantwoording wordt afgelegd en waarin verslag wordt gedaan van de ondernomen activiteiten.

 

De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen. Hier is altijd een teamlid bij aanwezig.