Studiedagen 2022-2023

De studiedagen in het schooljaar 2022-2023 zijn:
19 oktober 2022 Studiemorgen. Alle kinderen zijn vrij.
5 december 2022 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
24 februari 2023 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
27 maart 2023 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

11 april 2023

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

16 juni 2023

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

 

In verband met de verhuizing naar de tijdelijke locatie Kohnstammplein kan het zijn dat leerlingen extra vrije dagen zullen krijgen om de verhuizing goed te kunnen realiseren. Ouder(s)/verzorger(s) worden tijdig op de hoogte gebracht als dit plaats vindt.