Studiedagen 2021-2022

De studiedagen in het schooljaar 2021-2022 zijn:
5 oktober 2021 Studiedag CBO Zeist e.o. Alle kinderen zijn vrij
2 november 2021 studiemiddag, de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vanaf 12.00 uur vrij.
4 november 2021 studiemiddag, de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij.
7 december 2021 studiemiddag, de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

9 december 2021

studiemiddag, de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

9 februari 2022

28 maart 2022

17 juni 2022

studiedag, de kinderen zijn vrij

studiedag, de kinderen zijn vrij

studiedag, de kinderen zijn vrij.