Nieuwbouw De Wegwijzer

Al geruime tijd zijn er plannen om nieuwbouw te plegen voor De Wegwijzer. Op deze pagina houden we iedereen opp de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.

 

Voor vragen kunt u terecht op: nieuwbouw@ww.cbozeist.nl of bel naar school: 030-6956585

In de eerste helft van schooljaar 2021-2022 is nagedacht over de eisen en wensen voor een nieuwe school. We willen er een Integraal Kindcentrum van maken, waarbij er samenwerking is gezocht met Meander Omnium (De peutergroep De Kameleon). Onder begeleiding van Wendie Hardeman van Nul25 (www.nul25.nl) is de expeditie volbracht en is er een Plan van Eisen opgesteld wat als leidraad dient.

 

In de tweede helft van 2021-2022 is er gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Het ontwerp is door architect Jaap van Es van Van den Berg Architecten op 29 juni 2022 toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) van de school en de peuterspeelzaal. Ditzelfde heeft ook plaats gevonden op de informatiebijeenkomst voor omwonenden. Klik hier voor de presentatie van het voorlopig ontwerp.

 

De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op de huidige locatie van de school. De sloop van het huidige gebouw wordt begeleid door Sineth. Klik hier voor de presentatie van de sloop.