De MR zoekt nieuwe leden

De MR is op zoek naar 2 ouders die onderdeel willen worden van de MR. De MR (medezeggenschapsraad) bestaat nu uit 3 ouders; Simone, moeder van Noor uit groep 6), Hermieneke, moeder van Jara uit groep 3) en Necibe, moeder van Melike uit groep 7 en 2 leerkrachten; Karin uit groep 4 en Matijs uit groep 8. Gert, de directeur, maakt ook deel uit van de MR. Simone zal zich aan het einde van dit schooljaar na 5 jaar terugtrekken uit de MR. 
Wat doet de MR? 

De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke en leuke manier om meer te weten te komen over het beleid van de school van je eigen kind(eren) en hierover mee te praten.

 

Een aantal onderwerpen die we als MR bespreken:

  • Personeelszaken, denk aan werkdruk, aanstellen schoolleiding, samenstelling formatie en het formatieplan;
  • Beleidszaken, zoals pestbeleid en sociale veiligheid;
  • Organisatie van de school, bijvoorbeeld een wijziging van de schooltijden (wel/geen continurooster), wijziging groepsindeling, lunch- en pauzetijden, schoolplan en onderwijskwaliteit en de schoolgids;
  • Financiën, onder andere schoolkosten en ouderbijdrage, financieel beleid, (meerjaren)begroting; 
  • Passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.

 

We vergaderen ongeveer 1x in de 6 weken ('s avonds) op school. Lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met de MR en bij een vergadering te zijn? Neem dan contact op met Simone. Per email: mr@ww.cbozeist.nl of 06-40563246, of spreek één van de andere MR-leden aan op het schoolplein. 

 

Kijk voor meer informatie eens op deze website: https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-de-medezeggenschapsraad/

Ben jij onze nieuwe administratief medewerker?

07 juni 2022 - Wij zoeken vanaf het nieuwe schooljaar

 

een administratief medewerker voor de ochtenden

 

die zowel op de Wegwijzer als op Nije Kroost werkzaam zal zijn 

(0,4 - 0,6 fte)

 

Meer informatie? Klik hier

MR zoekt nieuwe leden

16 mei 2022 - De MR is op zoek naar 2 ouders die onderdeel willen worden van de MR. De MR (medezeggenschapsraad) bestaat nu uit 3 ouders; Simone, moeder van Noor uit groep 6), Hermieneke, moeder van Jara uit groep 3) en Necibe, moeder van Melike uit groep 7 en 2 leerkrachten; Karin uit groep 4 en Matijs uit groep 8. Gert, de directeur, maakt ook deel uit van de MR. Simone zal zich aan het einde van dit schooljaar na 5 jaar terugtrekken uit de MR. 

 
Lees meer ›